1. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2542 – 4 ตุลาคม 2560)

2. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ( 5 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน) (New)