สัมมนาส่งเสริมความรู้บุคลากรด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า ณ จังหวัดระยอง