• การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง(ฉบับที่ 2)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีการห้ามเอเย่นต์สุราจำหน่ายสุราชุมชน
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีกีดกันทางการค้าในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์(ฉบับที่ 2)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงต่ำกว่าทุน
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีจำหน่ายสุราพ่วงเบียร์(ฉบับที่ 2)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีจำหน่ายสุราพ่วงเบียร์(แทนครบวาระ)
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีโรงน้ำแข็งตกลงร่วมกันในการกำหนราคาจำหน่ายน้ำแข็ง

 

para