สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน (ช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ) ได้รับเชิญจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ให้บรรยายในหัวข้อ “การใช้ Infographic สำหรับงานสืบสวนและในการนำเสนอรายงาน” ภายใต้โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กรุงเทพฯ
1 3 2
8 7 6
4 5 11