สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดสัมมนาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมำณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 2 กันยายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพ “OTCC”  รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที รวมไปถึงการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ หมู่บ้านจารุง จังหวัดระยอง และทำกิจกรรม CSR  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงาน OTCC นำทีม OTCC เก็บขยะบริเวณริมหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
IMG_0576 1
IMG_0508 IMG_0498
IMG_0608 IMG_0511
IMG_0265 IMG_0264
IMG_0564 6
IMG_0534 4
IMG_0546 (1) 3