ปาฐกถาพิเศษ”ธรรมนูญทางการค้าในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร”