มองโลกแข่งขัน On Clip

1. เรื่องดีๆ ที่ OTCC อยากบอกต่อ

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแข่งขันทางการค้าจาก ACCC สู่ OTCC