ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาในหัวข้อ “พลิกโฉมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก้าวใหม่ที่ต้องจับตา”A Landmark Change in Thai Trade Competition Law : What’s on the Horizon” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค๊อก จัดโดย บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

 

OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_01 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_02 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_03 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_04 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_05 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_06 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_07 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_08 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_09 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_10 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_11 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_12

punishmentOTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_13

OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_15 OTCCPresentationatBakerMckensie_C (1)_Page_16