|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
/* */
khon kan
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง และฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560″ ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

jula
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สาระสำคัญและแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560″ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ptt
การเสวนา “สัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล : มุมมองทางธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “สัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล : มุมมองทางธุรกิจ” ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

google facebook
กูเกิล-เฟซบุ๊ก ใช้อำนาจผูกขาด ไทยฟ้องใครได้ ?

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง กรณีบริษัท IT ขนาดใหญ่ เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดโฆษณามากขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจถึงขั้นผูกขาด และสื่อดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันได้ [อ่านต่อ]…

hino
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” [อ่านต่อ]….

inteview
รายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้สัมภาษณ์เรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่” ทางรายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [รับชมรายการ]…

baft
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้รับเชิญจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

cp
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตอบข้อหารือแก่ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตอบข้อหารือ…..

firstpage

Untitled Document