|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
/* */
Print
บจ.สยามมิชลิน…ขอทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561บจ.สยามมิชลิน ได้เข้าขอคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีนายสันติชัย เกียติคุณโสภณ ผอ.ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา และคณะฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำ…อ่านต่อ

Print
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การกำกับดูแลความเป็นธรรมทางการค้า”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายใน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ไปบรรยายพิเศษเรื่อง “การกำกับดูแลความเป็นธรรมทางการค้า” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… อ่านต่อ

Print
Australian Competition and Consumer : ACCC ส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ OTCC

องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer : ACCC) ส่งผู้เชี่ยวชาญ (Expert Placement) มาประจำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ….

sukhothai-redio
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

ชุดรายการ “กฎหมาย i love you” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช(STOU Channel) Facebook Live STOU Channel และช่องทาง Competition Friend by OTCC
– วันจันทร์ที่ 23 เม.ย.2561 “พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560″ และ
– วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561 “การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า”

Print
สำรวจสถานที่จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้สำรวจข้อมูลด้านสถานที่เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ : อาคาร B ชั้น 5

snnip test2
มองโลกแข่งขันฉบับพิเศษ : การกำหนดนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง ของตลาดหลายมิติบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ในปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์เริ่มทวีความสำคัญในทุกๆ ระบบเศรษฐกิจ เห็นได้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากสามารถใช้เปรียบเทียบราคาสินค้า บริการแล้วยังสามารถเป็นช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ต่ำลง มีตัวเลือกที่หลากหลายและได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น [อ่านต่อ]….

Print
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560″ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) [อ่านต่อ]……

flying
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 59 “จะเกิดอะไรขึ้น หากสายการบินยักษ์ใหญ่ฮั้วเส้นทางบิน”

จุลสารฉบับนี้ จะขอเล่าสู่กันฟังถึงคดีด้านการแข่งขันทางการค้าที่เกิดจริง ในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าง มาเลเซีย ซึ่งมีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(Malaysia Competition Commission หรือ MyCC) [อ่านต่อ] ……………

firstpage

Untitled Document