|           
2-01
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา

เมใื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงาน ณ OTCC เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า…แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา” ให้แก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…[อ่านต่อ]

Print
OECD Global Forum on Competition ครั้งที่ 17

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 นายนินนาท เกิดลาภผล นิติกร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป และนางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าประชุม OECD Global Forum on Competition ครั้งที่ 17 …[อ่านต่อ]

Print
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อการประกอบธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงาน OTCC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” ในการประชุม คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป…[อ่านต่อ]

Print
Together is Power 2018 : Connecting the Future กับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ OTCCได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” ในงานสัมมนาสมาคมการค้า…[อ่านต่อ]

d-8-01
การผูกขาดตัดตอนทางธุรกิจ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิงาน ณ OTCC ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน …[อ่านต่อ]

2-01
การดำเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุ่ม กับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 : งานได้ผล คนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 …[อ่านต่อ]

Untitled-2-01
OTCC เดินหน้าให้ความรู้ธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มทีซีพี…

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของกลุ่มธุรกิจทีซีพ…[อ่านต่อ]

pr 3(web)-01
บทสัมภาษณ์เชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิสมัครเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้สัมภาษณ์เชิญชวนผู้ทรวงคุณวุฒิสมัครเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในรายการบันทึกสถานการณ์ Fm 92.5 MHz เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561…[อ่านต่อ]

ข่าวอัพเดทfirstpage

Untitled Document