|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
/* */
Print
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560″

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ” พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560″ ครั้งที่ 2 ….[อ่านต่อ]

Print
การอบรมด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมความรู้ด้านการกำกับดูแลการแข่งขัน…[อ่านต่อ]

Print
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Understanding Market”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Understanding Market” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Competition Law Implementation Program (CLIP)…[อ่านต่อ]

Print
ความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมชี้แจง…..[อ่านต่อ]

Print
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเจรจานโยบายการแข่งขันทางการค้า”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า….อ่านต่อ

Print
Competition Law Implementation Program (CLIP) Phase II

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 Mr. Guy Timothy Launder ผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าจากองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของออสแตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission : ACCC)……[อ่านต่อ]

press conference 01
แถลงข่าวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 …อ่านต่อ

Print
บจ.สยามมิชลิน…ขอทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561บจ.สยามมิชลิน ได้เข้าขอคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีนายสันติชัย เกียติคุณโสภณ ผอ.ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา และคณะฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำ…อ่านต่อ

firstpage

Untitled Document