|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
/* */
hino
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” [อ่านต่อ]….

inteview
รายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้สัมภาษณ์เรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่” ทางรายการ “มองรัฐสภา” สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [รับชมรายการ]…

baft
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้รับเชิญจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

cp
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตอบข้อหารือแก่ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตอบข้อหารือ…..

scg
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา“เจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับพฤติกรรมต้องห้ามทางการค้า” [อ่านต่อ] ….

sn
การสนับสนุนความรู้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (ADVOCACY)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยทีมกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่” [อ่านต่อ]….

otcc outlook-800
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 57 “เจาะลึก กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ฉบับใหม่ lesson 1″

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้มีการบัญญัติขึ้นมานานแล้วกว่า 300 ปี โดยประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรกที่ตราขึ้น และถัดจากนั้นประเทศต่างๆ ได้มีการบัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าขึ้นมาบังคับใช้ ปัจจุบันมีกว่า 133 ประเทศ อ่านต่อ….

Slide1
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 55 “กำหนดราคาตามกันผิดกฎหมายแข่งขันหรือไม่”

Parallelism “การมีพฤติกรรมตามกัน” OECD ให้คำนิยามเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมตามกัน หมายความว่า การกำหนดราคาและพฤติกรรมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย..

Untitled Document