|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar 600
ก้าวสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางการค้า กับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเสวนา ก้าวสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางการค้ากับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 …อ่านต่อ

seminar otcc
สัมมนาส่งเสริมความรู้บุคลากรด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ได้จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้บุคลากรด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาความรู้….อ่านต่อ

start OTCC
รู้ยัง…กฎหมายแข่งขันฯ ฉบับใหม่(พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560) มีผลใช้บังคับ 5 ตุลาคม 2560 นี้แล้วนะ

download   เอกสารประกอบการประชุม 1. เอกสารประกอบการเสวนา 2. Presentation อ.เด่นเดือน นิคมบริรักษ์ 3. บอร์ด ความรู้พฤติกรรมต้องห้ามตาม พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 4. เอกสารประกอบการเสวนา  ภาคภาษาอังกฤษ (English version)

retail
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ภายใต้ …

baker
การสัมมนา “พลิกโฉมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ก้าวใหม่ที่ต้องจับตา”A Landmark Change in Thai Trade Competition Law : What’s on the Horizon”

download   เอกสารประกอบการประชุม 1. เอกสารประกอบการเสวนา 2. Presentation อ.เด่นเดือน นิคมบริรักษ์ 3. บอร์ด ความรู้พฤติกรรมต้องห้ามตาม พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 4. เอกสารประกอบการเสวนา  ภาคภาษาอังกฤษ (English version)

saranrom station
Slide2
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 54 “การตกลงร่วมกันเพื่อลดหรือจำกัดการแข่งขัน กฎหมายแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์“

กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีบทบัญญัติที่กำกับดูแลพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า 3 มาตรา ได้แก่ …

Slide4
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 53 “Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล) – อนาคตค้าปลีก“

Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล) ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการทางานร่วมกัน (Synergy) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริหารข้อมูลของลูกค้า จนไปถึงช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าที่ปลายทาง …

Untitled Document