|           
PR Web
พนักงานใหม่ สขค. เริ่มปฏิบัติงานวันแรก

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 พนักงานใหม่ จำนวน 50 คน เริ่มปฏิบัติงานวันแรก โดยมมี ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้หลักกการในการปฏิบัติงาน …[อ่านต่อ]

PR 02-01-62 web
เริ่มศักราชใหม่ ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่พนักงาน สขค.

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มาจากการสรรหาชุดแรก ในฐานะหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เข้าปฏิบัติงานวันแรก ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

PR 25-12-61 web Edit
คลอดแล้ว 7 อรหันต์แข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า …[อ่านต่อ]

Print
สขค. เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานรอบแรกจำนวน 50 คน

เมื่อวันที่ 20 ธํนวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ สขค. รอบแรก จำนวน 50 คน…[อ่านต่อ]

2-01
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา

เมใื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงาน ณ OTCC เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า…แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา” ให้แก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…[อ่านต่อ]

Print
OECD Global Forum on Competition ครั้งที่ 17

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 นายนินนาท เกิดลาภผล นิติกร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป และนางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าประชุม OECD Global Forum on Competition ครั้งที่ 17 …[อ่านต่อ]

Print
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อการประกอบธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงาน OTCC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” ในการประชุม คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป…[อ่านต่อ]

Print
Together is Power 2018 : Connecting the Future กับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ OTCCได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” ในงานสัมมนาสมาคมการค้า…[อ่านต่อ]

ข่าวอัพเดทfirstpage

Untitled Document