|           
pr 3(web)-01
บทสัมภาษณ์เชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิสมัครเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ให้สัมภาษณ์เชิญชวนผู้ทรวงคุณวุฒิสมัครเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในรายการบันทึกสถานการณ์ Fm 92.5 MHz เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561…[อ่านต่อ]

Untitled-2-01
TEFAL…รอบรู้เท่าทัน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560…[อ่านต่อ]

Print
ผนึกกำลัง…การกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง ได้จัดประชุมหารือ กับองค์กรกำกับดูแลธุรกิจรายสาขา (Sector regulators)…[อ่านต่อ]

Print
รับไม้ต่อ…เลขาธิการ กขค. คนใหม่ (1 ต.ค. 61)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนปัจจุบัน ส่งมอบงานในตำแหน่ง …. [อ่านต่อ]

2-01
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : บจ.พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญจากบริษัท บริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย)… [อ่านต่อ]

Untitled-2-01
เลขาธิการ กขค. มอบนโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันทางการค้า ให้แก่ พนักงานของ สขค. … [อ่านต่อ]

1-01
การใช้ infographic สำหรับงานสืบสวน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน (ช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ) ได้รับเชิญจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ให้บรรยายในหัวข้อ…[อ่านต่อ]

zero corruption-01
OTCC ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ…[อ่านต่อ]

ข่าวอัพเดทfirstpage

Untitled Document