|           
Print
การหารือระหว่าง OTCC และ UNCTAD

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 DR. Pierre Horna ตำแหน่ง Legal Affairs Officer จาก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ได้เข้าพบหารือกับ … [อ่านต่อ]

Print
พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จากทฤษฎี…สู่การประยุกต์ใช้จริง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิยากรบรรยายให้ความรู้…[อ่านต่อ]

Print
The Economics of Competition Law Enforcement

เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุธาสินี มั่นคงขันติวงศ์ นักวิเคราะห์ธรกิจ เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “The Economics of Competition Law Enforcement” ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย…[อ่านต่อ]

1-01
การสัมมนา “ธรรมนูญทางการค้า…ในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมนูญทางการค้า…ในการดูแลความเป็นธรรมเกษตรกร” … [อ่านต่อ]

สัมภาษณ์
เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ประกาศรับสมัครกรรมการการแข่งขันทางการค้า FM 92.5 MHz.

ติดตามบทสัมภาษณ์โดยนายบุณยฤทธิ์ กัลยานมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ย้อนหลังได้ที่นี่…[คลิ๊ก]

Print
OTCC ให้คำปรึกษา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนำคณะผู้แทนเข้าหารือ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า … [อ่านต่อ]

1-01
บรรยายให้ความรู้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำริ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และฝ่ายเผยแพร่ความรู้และการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

Print
Improve Presentation Skill By Infographic

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายวัฒนศักย ์เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ทักษะการนำเสนองาน…โดยใช้ Infographic” ให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า…[อ่านต่อ]

ข่าวอัพเดทfirstpage

Untitled Document