|           
ข่าวประชาสัมพันธ์
saranrom station
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ “รู้กฎหมายสบายใจ” สถานีวิทยุสราญรมย์

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ในฐานะผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เข้าร่วมพูดคุยในรายการ “รู้กฎหมายสบายใจ” ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ ดำเนินรายการโดย คุณภรณิกา กาญจนกุญชร จัดโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Slide2
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 54 “การตกลงร่วมกันเพื่อลดหรือจำกัดการแข่งขัน กฎหมายแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์“

กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีบทบัญญัติที่กำกับดูแลพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า 3 มาตรา ได้แก่ …

Slide4
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 53 “Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล) – อนาคตค้าปลีก“

Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล) ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการทางานร่วมกัน (Synergy) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริหารข้อมูลของลูกค้า จนไปถึงช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าที่ปลายทาง …

inter Law
ความเป็นสากลของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับ พ.ศ. 2560

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ในฐานะผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เข้าร่วมพูดคุยในรายการ “รู้กฎหมายสบายใจ” ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ ดำเนินรายการโดย คุณภรณิกา กาญจนกุญชร จัดโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

overall
ภาพรวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า[ฉบับ พ.ศ. 2560]

ประเด็นสำคัญๆ ในกฏหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2560

Slide3
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 51 “ปรับปรุงงานตรวจสอบและปฏิบัติการ “

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำกับดูแลด้านการแข่งขัยนทางการค้าโดย UNCTAD ..

faq-act
คำถามสำคัญที่พบบ่อย : การแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

คำถามเกี่ยวกับ การแก้ไข พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ทำไม่จึงต้องปรับปรุง อะไรคือประเด็นสำคัญในการปรับปรุง

50_Page_1
จุลสารมองโลกแข่งขัน : ฉบับที่ 50 “การสืบสวน” ศาสตร์และศิลป์ เพื่อดำรงความเป็นธรรมทางการค้า

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องห้ามตามมาตรา 25-29 ต้องได้รับโทษ…

Untitled Document